MENU

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ VE FAJN RADIU

I. - Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž Fajn radio“(dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140  (dále jen „organizátor soutěže“).

II. - Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Fajn radia.
 4. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
 5. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů účastníka soutěže“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu.

III. - Průběh soutěže

 1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání Fajn radia.
 2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 15:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.

IV. - Mechanismus soutěže

Bude upřesněno.

V. - Společná ustanovení

 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 2. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 3. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.fajnradio.cz
 5. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 6. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., která provozuje Fajn radio, na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
 7. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 29.4.2019

Naše další Fajn stanice

LIVE
Fajn fresh
Prostě hity
Standing Next to You
JUNG KOOK
Standing Next to You - JUNG KOOK
LIVE
Fajn Helax
Nonstop dance
Adrenaline Rush
SIGMA & MORGAN
Adrenaline Rush - SIGMA & MORGAN
LIVE
Fajn VIBE
Novinky z rapové a urban scény
J CHRIST
LIL NAS X
J CHRIST - LIL NAS X
Copyright © 2023 MEDIA MARKETING SERVICES a.s., All Rights Reserved.