Safran Cabin CZ s.r.o.

MONTÉR, KONSTRUKTÉR

Společnost Safran Cabin CZ v Plzni na Borských polích nabírá montéry a konstruktéry leteckých interiérů díky zakázkám pro Airbus.

Hlásit se můžete na www.delamedoletadel.cz.

Copyright © 2022 MEDIA MARKETING SERVICES a.s., All Rights Reserved.